Dostawa części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep. Termin składania ofert do dnia 31.01.2020r.
Data publikacji: 2020-01-24
Data publikacji wyników postępowania: 2020-02-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.02.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejsze oferty:
1) Dla części 1 zamówienia: Auto-mobil Ford, ul. Śląska 51, 81-304 Gdynia, za cenę 27 796,56 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
2) Dla części 2 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 23 332,30 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
3) Dla części 3 zamówienia: Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, za cenę 17 538,90 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów;
4) Dla części 4 zamówienia: FART Gabriela Łukowicz Marek Łukowicz Sp. J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia, za cenę 26 247,30 zł brutto, oferta uzyskała w ocenie łącznie 100 punktów.

Dziękujemy za złożenie ofert.