SUKCESYWNA DOSTAWA MAGNETRONÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POTRZEB STACJI RADAROWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO (KSBM)
Numer umowy: WI1.971.1.2019.MH
Data obowiązywania: 2020-01-10
Wykonawca: ELECOM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia
Wartość umowy: 1478100.51 zł