Starszy Specjalista do spraw Narodowego Systemu SafeSeaNet i łączności radiowej - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: 1/2020
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2020-01-09 do: 2020-01-15
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
Starszy Specjalista do spraw Narodowego Systemu SafeSeaNet i łączności radiowej - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pan PAWEŁ PALMA zamieszkały w REDZIE.