Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – część 2 zamówienia
Numer umowy: TI.372.61.11.73.664.2.WMO
Data obowiązywania: 2019-12-09
Wykonawca: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk oraz Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych PIROMOR s.c. Henryk Moroz, Daria Bilik-Spaleniak ul. Towarowa 40, 83-400 Gdańsk
Wartość umowy: 4786963.2 zł