Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”
Data publikacji: 2020-01-03
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-17

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, usługi polegającej na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu ogłoszeń, dotyczących projektu: „Projekty planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga oraz wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego”, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
za kwotę 20 778,84 brutto.
Dziękujemy za złożone oferty.

Wyjaśnienia i komentarze:
W wyniku analizy dokumentacji zmieniono zapis:
1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 1. było "trzech" zmieniono na "18";
2. w załączniku nr 3 Projekt umowy na stronie 2 ust. 1 pkt. 1 było "piętnastu" zmieniono na "osiemnastu".
W dniu 9.01.2020 dokonano zmiany w dokumentach:
1. w załączniku nr 2 OPZ na stronie 1 pkt 5. było "50 000" zmieniono na "30 000";
2. w załączniku nr 4 Zaproszenie do składania ofert przedłużono termin do dnia 15.01.2020r.
Dodano załączniki nr 2 OPZ z dnia 09.01.2020 r. oraz załącznik nr 4 Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.01.2020r. oraz Pismo z dnia 09.01.2020 r.