Usługa polega na podstawieniu kontenerów wielkości około 4 m3 do gromadzenia nieczystości zebranych podczas sezonowego sprzątania plaż wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni:

1. Obwód Ochrony Wybrzeża Sztutowo, ul. Obozowa 10, 82-110 Sztutowo,
2. Obchód Ochrony Wybrzeża Jantar, ul. Gdańska 2a, 82-113 Mikoszewo,
3. Obchód Ochrony Wybrzeża Piaski, ul. Piaskowa 28, 82-120 Krynica Morska.
Data publikacji: 2019-12-24
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-21

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na podstawieniu kontenerów do gromadzenia nieczystości wraz z wywozem do placówek Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.01.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański za cenę 122,00 zł brutto za 1 m3.
Dziękujemy za złożenie ofert.