Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód portowych Władysławowa
Numer umowy: INZ.371.3.1.2019.MGw
Data obowiązywania: 2019-12-20
Wykonawca: Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o. o. ul. Grottgera 26/3 80-311 Gdańsk
Wartość umowy: 91143 zł