ELEKTRYK
Sygnatura ogłoszenia: nr 22 (nsc)/2019
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: Urząd Morski w Gdyni, 81 – 338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10 (Grupa Oznakowania Nawigacyjnego - Port Gdynia, ul Węglowa, nb. Wendy)
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-12-17 do: 2020-01-03
Nabór bez wyboru kandydata.