KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 21 (nsc)/2019
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (jednostki pływające Urzędu Morskiego w Gdyni)
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-12-17 do: 2019-12-19
Nabór zakończony wyborem kandydata.