Dostawa miniciągnika z pługiem odśnieżnym. Termin składania ofert do dnia 17.12.2019r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2019-12-13
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczep miniciągnika z pługiem odśnieżnym, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Cemarol Sp. z o.o. ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica, za cenę 66.420,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem zapytania Wykonawcy dotyczącym możliwości zmian specyfikacji miniciągnika w formularzu oferty, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Czy dopuszczą państwo złożenie oferty na ciągnik z prędkością wałka na tylny WOM równą 540 obr/min??
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian specyfikacji miniciągnika w proponowanym zakresie.