Dostawa przełączników sieciowych
Data publikacji: 2019-12-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę przełączników sieciowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-310, ul. Odrowąża 15, za cenę 94 464,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 12.12.2019 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.