Dostawa samochodu terenowego typu pickup z podwójna kabiną. Termin składania ofert do dnia 14.12.2019r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2019-12-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę samochodu terenowego typu pickup z podwójną kabiną, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GBG Gołębiewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Lubichowska 141, 83-200 Starogard Gdański, za cenę 116.743,00zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem zapytania Wykonawcy dotyczącym możliwości zmian specyfikacji samochodu w formularzu oferty, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści samochód o długości całkowitej 5282 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu o długości całkowitej wynoszącej min. 5280mm.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści samochód bez elektrycznie składanych lusterek bocznych?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu bez elektrycznie składanych lusterek bocznych.

Pytanie 3:Czy Zamawiający dopuści samochód z kątem rampowym bez obciążenia 24°?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia specyfikację samochodu poprzez dopuszczenie samochodu z kątem rampowym wynoszącym min. 24°.

Załączono formularz oferty po zmianach w specyfikacji samochodu.