Dostawa toaletowych produktów z papieru dla potrzeb urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 16.12.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-12-11
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę toaletowych produktów z papieru, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PPHU "DRACHMA" P. Mokrzyszak,
ul. Rzemieślnicza 14, 83 - 000 Pruszcz Gdański; za cenę 43 302,15 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.