Usługa polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, Zaplecze magazynowe w Elblągu przy ul. Grażyny 2.
Data publikacji: 2019-12-06
Data publikacji wyników postępowania: 2020-01-21

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu wizyjnego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni, Zaplecze magazynowe w Elblągu przy ul. Grażyny 2., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.01.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PROMET - SERVICE Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 119,82-300 Elbląg za cenę 2 952,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.