Dostawa odzieży ochronnej termoaktywnej. Termin składania ofert do 09.12.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-12-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę odzieży termoaktywnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia,; za cenę 86 101,85 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.