Nadzór przyrodniczy i przeniesienie gatunków chronionych w ramach zadania pn. "Budowa obiektów Urzędu Morskiego o funkcji biurowo, warsztatowo, magazynowej i obiektów bazy transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10.
Data publikacji: 2019-12-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-11

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie na: "Nadzór przyrodniczy i przeniesienie gatunków chronionych w ramach zadania pn. "Budowa obiektów Urzędu Morskiego o funkcji biurowo, warsztatowo, magazynowej i obiektów bazy transportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.12.2019 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Ocean Sense Maciej Fojcik z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 15, na kwotę 92 988,00 zł brutto.