Sukcesywna dostawa papieru ksero dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 06.12.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-12-03
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: sukcesywną dostawę papieru ksero dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.12.2019 r., spośród ofert ważnych
i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy LYRECO POLSKA S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów; za cenę 41 106,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.