Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2019-12-02
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-12

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę PPU "Klimat" Sp. z o.o. ul. Hutnicza 37A, Gdynia za cenę53 099,10 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.