Dostawa kart przedpłaconych i kart podarunkowych
Data publikacji: 2019-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-11

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej na II część zamówienia przez:

SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria: Cena – 20%, Ilość miejscowości w których można zrealizować karty – 20%, Termin ważności kart – 10%, Termin dostawy kart – 10% oraz Ilość placówek udzielających rabatu przy dokonaniu transakcji kartami na terenie wymienionych miejscowości – 40%.
Oferta w/w Wykonawcy złożona na II część zamówienia jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej na I część zamówienia przez:

SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

Uzasadnienie:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta była oceniana w oparciu o następujące kryteria:
Cena – 20%, Termin ważności kart – 10%, Termin dostawy kart – 10% oraz Ilość partnerów handlowych stacjonarnych na terenie woj. pomorskiego z którymi wykonawca ma podpisaną umowę na okoliczności udzielania użytkownikom karty promocji i rabatów. Ilość partnerów handlowych na dzień składania ofert – 60%. Oferta w/w Wykonawcy złożona na I część zamówienia jest najkorzystniejszą ofertą, gdyż jako jedyna została złożona w postępowaniu i tym samym uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie w/w kryteriów oceny ofert.