Usługa polegająca na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu alarmowego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni Delegatury w Elblągu przy ul. Browarnej 82.
Data publikacji: 2019-11-28
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-18

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę polegającą na ochronie w formie monitorowania lokalnego systemu alarmowego z interwencją grupy szybkiego reagowania w budynku Urzędu Morskiego w Gdyni Delegatury w Elblągu przy ul. Browarnej 82., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.12.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Agencji Ochrony Osób i Mienia DOGMAT Sp. z o.o. ul. Brzozowa 5, 82-300 Elbląg za cenę 2 656,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.