Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądu 7 agregatów prądotwórczych zainstalowanych na stacjach radarowych. Szczegółowy zakres przeglądu został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Data publikacji: 2019-11-27
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Pytanie 1 z dnia 27.11.2019
Zwracam się do Państwa z pytaniem odnośnie przeglądu agregatów prądotwórczych która ze stron ma dostarczyć obciążenie agregatów ( wykonawca obciążnicę czy też zamawiający odbiory) ?
Odpowiedz
Obciążeniem agregatów będą aktualnie podłączone odbiory. Nie wymaga się od wykonawcy zapewnienia obciążnic.

Pytanie 2 z dnia 29.11.2019
Jaki jest termin realizacji przeglądów agregatów na stacjach radiowych?
Odpowiedz
Terminem na wykonanie przedmiotu zamówienia jest 14 dni kalendarzowych liczonych od chwili przekazania zamówienia.

Pytanie 3 z dnia 28.11.2019
W opisie przedmiotu zamówieani, w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert, w punkcie 2.17 widnieje zapis, iż: "Zakup i montaż grzałki chłodziwa z termostatem, korpusem i kpl. przewodów oraz eozruchem próbnym na KP Gdynia. Dodatkowo wymiana całości chłodziwa po wykonaniu wymiany". Ten sam tekst został przez Zamawiającego powtórzony w punkcie 2.18. Została również powtórzona nazwa obiektu tj. KP Gdynia. Proszę o weryfikację poprawności zapisu.
Odpowiedz
Wymaga się wymiany grzałki chłodziwa w agregatach zlokalizowanych na KP Gdynia oraz Gdynia S. Punkt nr 2.18 jest nadmiarowy i ulega usunięciu.

Pytanie 4 z dnia 28.11.2019
W opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert, w punkcie 2.17 widnieje zapis, iż: "Zakup i montaż grzałki chłodziwa z termostatem, korpusem i kpl. przewodów oraz rozruchem próbnym na KP Gdynia. Dodatkowo wymiana całości chłodziwa po wykonaniu wymiany". Ten sam tekst został przez Zamawiającego powtórzony w punkcie 2.18. Została również powtórzona nazwa obiektu tj. KP Gdynia. Proszę o weryfikację poprawności zapisu.
Odpowiedz
Wymaga się wymiany grzałki chłodziwa w agregatach zlokalizowanych na KP Gdynia oraz Gdynia S. Punkt nr 2.18 jest nadmiarowy i ulega usunięciu.

Pytanie nr 5 z dnia 28.11.2019
Proszę o doprecyzowanie dla każdego z agregatów, w którym należy wykonać zakup i montaż grzałki chłodziwa o podanie producenta, modelu typu oraz mocy grzałki podgrzewu silnika.
Odpowiedz
Oznaczenie obecnie stosowanych grzałek: "590-600 ENGINE COOLANT HEATER 1000W 240VAC KHTPS102GT10-007"

Pytanie nr 6 z dnia 28.11.2019
Proszę o informacje dotyczącą parametrów akumulatora rozruchowego dla agregatu prądotwórczego FGW50 w lokalizacji SR Gdynia S. Czy jest to akumulator 75Ah, 100Ah czy inny?
Odpowiedz
Akumulator posiada pojemność 75Ah 12V

Pytanie nr 7 z dnia 28.11.2019
Proszę podać z tabliczki znamionowej agregatu prądotwórczego FOGO FP40 znajdującego się w lokalizacji Gdańsk Nowy Port, dane dotyczące producenta silnika, modelu, typu, numeru silnika, w celu wykonania modyfikacji układu chłodzenia.
Odpowiedz
FOGO FP40ACG numer seryjny D8718. Domontować króciec na kolanie gumowym do chłodnicy o średnicy zew 55mm wraz z zaworem, dużymi opaskami oraz wężem spustowym około 1,5m

Pytanie nr 8 z dnia 28.11.2019
Proszę o podanie wymiarów (średnicy) króćca pod chłodnicą oraz rury połączenia z silnikiem.
Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie 7