Dostawa kontenerów gospodarczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-29

W związku z przekroczeniem szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.