Badanie laboratoryjne próbek paliwa żeglugowego na oznaczenie zawartości siarki, w ilości ok. 15 próbek na miesiąc, metodą akredytowaną określoną w normie PN-EN ISO 8754 lub PN-EN ISO 14596.

Badanie laboratoryjne próbek paliwa żeglugowego na oznaczenie zawartości siarki, w ilości ok. 15 próbek na miesiąc, metodą akredytowaną określoną w normie PN-EN ISO 8754 lub PN-EN ISO 14596.
Data publikacji: 2019-11-25
Data publikacji wyników postępowania: 2019-12-03

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta laboratorium J.S. Hamilton Polska sp. z o.o. z Gdyni, które złożyło ofertę na badanie próbek paliwa na zawartość siarki za cenę 90 zł netto + 23% VAT za próbkę.