Dostawa farb i rozcieńczalnika firmy Jotun. Termin składania ofert do 25.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-20
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę farb i rozcieńczalnika firmy Jotun dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Firmy WADAMED Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,ul. Wiczlińska 81, 81-578 Gdynia,;
za cenę 21 606,18 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.