operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej
Sygnatura ogłoszenia: 57629
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-11-20 do: 2019-12-02
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej
wybrany został kandydat:
Pan Arkadiusz Borowiecki zamieszkały w Gdyni.