Dostawa akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "AUTOCRAFT" Sp. z o.o.,
ul. 8-go Marca 12, 42-300 Myszków; za cenę 4 320,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

WYKONAWCA: FIRMA "AUTOCRAFT" SP. Z O.O. UCHYLIŁ SIĘ OD REALIZACJI DOSTAWY AKUMULATORÓW.