Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-12
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy KOLANKO Sp. z o.o., ul. Oliwska 72,, 80-209 Chwaszczyno; za cenę 5 836,09 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.