Przetłumaczenie na język angielski i niemiecki wskazanych stron dokumentacji dotyczącej pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000” oraz część tekstu dokumentacji dotyczącej „Projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”

Przetłumaczenie na język angielski i niemiecki wskazanych stron dokumentacji dotyczącej pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”
oraz część tekstu dokumentacji dotyczącej „Projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”
Data publikacji: 2019-11-12
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-27

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na "Przetłumaczenie na język angielski i niemiecki wskazanych stron dokumentacji dotyczącej pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”oraz część tekstu dokumentacji dotyczącej „Projektu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1:200 000”", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk
za kwotę 71 167,80 brutto.
Dziękujemy za złożone oferty.