Dostawa grzejników elektrycznych dla potrzeb jednostki pływającej. Termin składania ofert do 14.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-08
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę grzejników elektrycznych dla potrzeb jednostki pływającej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ZRUO Sp. z o.o.,
ul. Bolesława Krzywoustego 1A, 81-035 Gdynia; za cenę 2 558,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.