Pięcioletnia kontrola obiektów hydrotechnicznych wraz z dokumentacją pokontrolną
Numer umowy: TI2.374.58.38.2019.SC
Data obowiązywania: 2019-10-29
Wykonawca: Konsorcjum firm: Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzystof Łygoński i DIPRO Budownictwo Igor Heyducki, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie
Wartość umowy: 142261.91 zł