Dostawa płyt meblowych oraz obrzeża do płyt dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 13.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę płyt meblowych oraz obrzeża do płyt dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
F.H.U.P. "Abler" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń; Hurtowania nr 8, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; za cenę 4 752,33 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.