Wykonanie i dostawa przypinek z logo 100lecia Administracji Morskiej RP w ilości 2500 sztuk wraz z projektem. Termin złożenia oferty 25.11.2019r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2019-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie przypinek z logo 100lecia Administracji Morskiej RP w ilości 2500 sztuk wraz z projektem, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy F-COMMERCE Arkadiusz Biały, ul. Milczańska 14G/1, 61-131 Poznań za cenę 9.071,25 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z koniecznością zmiany projektu logo na wpinkę przedłużamy składanie ofert do dnia 25.11.2019r. do godziny 10:00. Termin realizacji został zmieniony na 12 grudnia 2019r. Nowe logo (pilk jpg) w załączeniu (propozycja nr 2).