Wykonanie nawierzchni placu manewrowo - składowego w OOW Sztutowo
Data publikacji: 2019-11-04
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-12

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie nawierzchni placu manewrowo - składowego w OOW Sztutowo, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Dan- Bud Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Danelski
Junoszyno, ul. Łąkowa 10B, 82-103 Stegna, za cenę 14 499,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.