ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
Sygnatura ogłoszenia: 14/NSC/2019
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: obszar właściwości terytorialnej Obwodu Ochrony Wybrzeża w Sztutowie
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-24 do: 2019-10-28
Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki/kandydata.