IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych” – po raz kolejny z aktywnym udziałem Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konferencja Bezpieczeńtwo Portów Morskich i Lotniczych 2019 fot. 1

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniach 24-25 października 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej zorganizował IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć przemysłu, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.

SAD Konferencja Bezpieczeńtwo Portów Morskich i Lotniczych 2019 fot. 2 i 3

Bezpośrednio po oficjalnym otwarciu, odbył się pierwszy Panel Ekspercki moderowany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego. Wzięli w nim udział płk dypl. pil. Cezary Wasser, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, płk rez. dr hab. Jacek Nowak, Lotnicza Akademia Wojskowa, Radosław Hołda, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA oraz kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej. Paneliści dyskutowali o powietrznych statkach bezzałogowych, szczególnie zaś o obecnych i przyszłych możliwościach ich wykorzystania, a także kwestiach prawnych dotyczących ich bezpiecznego użytkowania.
Pośród licznych, niezwykle ciekawych i wartkich dyskusji Dyrektor naszego Urzędu drugiego dnia Konferencji wygłosił referat ilustrowanych prezentacją pt. „Przepisy Kodeksu ISPS w praktyce Urzędu Morskiego w Gdyni”.

Link do prezentacji

Główne obszary problemowe konferencji to:
1. Stan bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.
2. Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, ratownictwo morskie.
3. Służby lotniskowe i ochrona lotnisk. Ochrona portów morskich.
4. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i w żegludze.
5. Wykorzystanie systemów monitoringu.
6. Organizacja szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.

Szczegółowy program tegorocznej Konferencji.

Materiał portalu GospodarkaMorska.pl