Konsultacje publiczne projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uprzejmie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010.

Z projektem można zapoznać się pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326451/katalog/12636395#12636395

Uwagi do zapisów projektu rozporządzenia można zgłaszać do dnia 6 listopada br.