operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: 7/2019
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2019-10-24 do: 2019-10-31
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
operator służby kontroli ruchu statków ds. bezpieczeństwa ruchu morskiego i łączności radiowej- REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pan MARCIN CHWIAŁKOWSKI zamieszkały w Gdyni.