Dostawa urządzeń i maszyn biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 04.11.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-10-23
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę urządzeń i maszyn biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
FAXER Romuald Rydlicki, ul. Wielkopolska 246, 81-531 Gdynia; za cenę 30 178,05 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.