Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych. Termin składania ofert do 28.10.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-10-22
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych,
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "Łabimex" Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt; za cenę 90 612,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.