Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego naprawy stanu technicznego budynku Magazynu Centralnego przy ul. Warsztatowej 5, w Gdyni.
Data publikacji: 2019-10-17
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-04

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na projekt naprawy stanu technicznego budynku Magazynu Centralnego w Gdyni przy ul. Warsztatowej 5, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy DLS Engineering Łukasz Skarżyński 83-010 Straszyn, ul. Jacka Malczewskiego 36 za cenę 23 616,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.