Organizacja konferencji zamykającej oraz wykonanie materiałów drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”
Data publikacji: 2019-10-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-24

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku na „Organizację konferencji zamykającej oraz wykonanie materiałów drukowanych w ramach promocji projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 spośród złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Sun& More Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin za cenę 32 000,00 zł brutto. Dziękuję za złożenie ofert.