Dostawa przenośnego zestawu do certyfikacji okablowania sieciowego w wykonaniu miedzianym (elektrycznym) o częstotliwości pracy do minimum 500MHz. Tester powinien umożliwiać certyfikację w klasach ISO D/E/EA oraz TIA w kategoriach 5e/6/6A. Zestaw powinien składać się z głównej jednostki pomiarowej, jednostki zdalnej, jednostki okablowania do przeprowadzania testów w trybach “channel” oraz “permanent link” oraz akcesoriów zasilających i torby transportowej.
Data publikacji: 2019-10-14
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Dostawa zestawu do certyfikacji okablowania sieciowego",
decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę AM Technologies Sp. z o.o.Warszawa; za cenę 27 935,76 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.