MSP Forum 2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Maritime Spatial Planning Forum Global meets regional, która odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2019 r. w Rydze (Łotwa). Organizatorem wydarzenia są autorzy projektu Pan Baltic Scope, VASAB, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej (DG MARE) oraz Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna OIC-UNESCO.

Maritime Spatial Planning Forum, w skrócie MSP Forum, łączy Czwarte Międzynarodowe Forum Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich, Trzecie Bałtyckie Forum Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich z konferencją zamykającą projekt Pan Baltic Scope. Hasłem przewodnim konferencji jest umożliwienie „spotkania się” problematyki globalnej z problematyką regionalną w zakresie morskiego planowania przestrzennego (MSP).

MPS Forum jest największym wydarzeniem gromadzącym morskich planistów przestrzennych, decydentów, przedstawicieli sektorów morskich, naukowców, studentów oraz ekspertów zaangażowanych w działalność morską i przybrzeżną z całego świata. Jest to platforma do dyskusji na temat różnych praktyk i rozwiązań stosowanych w MSP, nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, ale również na całym świecie. Podczas konferencji odbędą się liczne warsztaty, sesje plenarne, wystąpienia oraz wystawa obrazująca status krajowych procesów planistycznych oraz doświadczenia międzynarodowych projektów.

Globalny aspekt stanowić będzie wartość dodaną całego wydarzenia, tworząc sprzyjające warunki do nauki i wymiany doświadczeń, co wykracza poza codzienną działalność jednostek odpowiedzialnych lub zainteresowanych MPS w poszczególnych krajach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania i uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Agenda spotkania: http://www.panbalticscope.eu/mspforum/agenda/

Rejestracja (otwarta do 1 listopada br.): http://www.panbalticscope.eu/mspforum/apply/

Językiem obowiązującym na spotkaniu będzie język angielski.

MSP Forum 2019