Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.10.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-10-10
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę foteli i krzeseł obrotowych - w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF
na e-mail : ofertytz@umgdy.gov.pl
Jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 21.10.2019 r do godz. 15.00.