Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.10.2019 r. do godz. 15:00.
Data publikacji: 2019-10-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
HEJS Gdynia Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia; za cenę 8 662,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę foteli i krzeseł obrotowych - w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF
na e-mail : ofertytz@umgdy.gov.pl
Jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 21.10.2019 r do godz. 15.00.