Remont kładek umocnienia brzegowego w Babich Dołach km 92,62 - 92,95
Data publikacji: 2019-10-10
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-21

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na remont kładek umocnienia brzegowego w Babich Dołach km 92,62 - 92,95 decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy HANIMAT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 3, 84-123 Rekowo Górne za cenę 113 551,51 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.