Przedmiotem zamówienia usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu pracowników stacji nadbrzeżnej Polish Rescue Radio do egzaminu uprawniającego do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych.
Data publikacji: 2019-10-08
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-18

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie: "Usługa szkoleniowa z zakresu przygotowania pracowników do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.10.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia, za cenę 75.000,00zł brutto. Dziękujemy za złożenie ofert.