Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert: 11.10.2019r. godz. 14:00.
Data publikacji: 2019-10-07
Data publikacji wyników postępowania: 2019-11-08

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.11.2019 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy POST POINT Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 33c, 05-500 Józefosław za cenę 9.545,45 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.