Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”
Numer umowy: TI1.372.73.660.1.42.2019.BO
Data obowiązywania: 2019-10-04
Wykonawca: konsorcjum firm: N.V Besix SA ul. AVENUE DES COMMUNAUTES 100 1200 BRUKSELA - NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot - NDI Spółka z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
Wartość umowy: 991622781.98 zł