Umowa na realizację projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” podpisana

W piątek, 4 października 2019 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

Uroczyste złożenie podpisów poprzedziła krótka konferencja, w której głos zabrali: Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI S.A., Nic De Roeck, Dyrektor Regionalny – Europa, BESIX oraz Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich, który odczytał list od Przewodniczącego Konwentu Morskiego, kpt.ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego.

Minister Gróbarczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowania do inwestycji. W swoim wystąpieniu powiedział: „Otwarcie dostępu do Zalewu Wiślanego było dla nas priorytetem. Od dziesięcioleci mówiło się, że ta inwestycja powinna być zrealizowana. Mówiono, a dziś ta inwestycja staje się faktem.” Zwrócił się również do Wykonawcy  –  „przed Państwem ogromne zadanie, ale wierzę, że poradzicie sobie Państwo z tym doskonale.”

Zakres przedmiotowy podpisanej umowy obejmuje:

– budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej;

– budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęcia wody podziemnej;

– budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

W ramach całego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zaplanowano: budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, oznakowaniem nawigacyjnym, budowę sztucznej wyspy, budowę toru wodnego na Zalewie Wiślanym, przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg, budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, budowę nowego odcinka drogi powiatowej wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg jak również dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości oraz sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, robót instalacyjnych (odwodnieniowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Inwestycja znajduje się w granicach dwóch województw – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W granicach województwa pomorskiego w gminie Sztutowo oraz Krynica Morska zlokalizowana jest część przedsięwzięcia obejmująca budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, budowę toru wodnego w północnej części Zalewu Wiślanego (granica województw przecina środek Zalewu Wiślanego) oraz budowę sztucznej wyspy. W granicach województwa warmińsko-mazurskiego, w gminie Tolkmicko, zlokalizowana jest południowa część toru wodnego na Zalewie Wiślanym oraz w granicach gminy Elbląg i miasta Elbląga – tor wodny na rzece Elbląg z przyległymi terenami lądowymi.