Opis przedmiotu zamówienia:
 lokalizacja: brzeg morski na południowy - wschód od wejścia do portu Hel - km 36,55 wg UM
w Gdyni;
 naprawa istniejącej ścianki szczelnej (grodzice stalowe o grubości ścianki 8 mm) poprzez jej zabetonowanie; w ramach zamówienia należy: odsłonić ściankę, oczyścić skorodowaną powierzchnię ścianki, ułożyć (obustronnie) zbrojenie w postaci siatki z prętów stalowych, wykonać szalunki, zabetonować (obustronnie ściankę) betonem (min. W6); uszkodzone fragmenty betonowe oczepu również należy naprawić; przedmiotem zamówienia jest również wykonanie robót zabezpieczających;
 przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym program robót oraz wnioski materiałowe;
 Wykonawca zapewni wykonanie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz sporządzi dokumentację powykonawczą.
Data publikacji: 2019-10-03
Data publikacji wyników postępowania: 2019-10-22

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro na naprawę ścianki szczelnej umocnienia Cypla w Helu km 36,55, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.102019 r., wybrano ofertę firmy: Adam Stankiewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne STANA z siedzibą: 82-340 Tolkmicko ul. Świętojańska 23a, z cenę 129 150,00 zł brutto.